- Sản phẩm có sẵn mang thương hiệu Ngọc Khánh - Nhận làm ...

Thông tin sản phẩm
MỨT LẠC TRẮNG

- Sản phẩm có sẵn mang thương hiệu Ngọc Khánh - Nhận làm ...

Thông tin sản phẩm
MỨT LẠC XANH

- Sản phẩm có sẵn mang thương hiệu Ngọc Khánh - Nhận làm ...

Thông tin sản phẩm
MỨT LẠC TRẮNG

- Sản phẩm có sẵn mang thương hiệu Ngọc Khánh - Nhận làm ...

Thông tin sản phẩm
MỨT LẠC TRẮNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

- HKD Ngọc Khánh 
- Số ĐKKD 01U8000097 do UBND H. Hoài Đức cấp ngày 18/01/2001
- Địa chỉ: Xóm Thắng Lợi, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức
- Email banhmutkeongockhanh@gmail.com